Zpěvník Alunaire

 

Zde najdete texty našich písní, které zpíváme s Alunaire.

Hudba a texty: Lenka Počtová Šramlová

 

SEZNAM PÍSNÍ (podle abecedy)


 1. Aluna 

 2. Bosa chodila

 3. Drž mě, veď mě

 4. Když se probudí Slunce

 5. Lásko má

 6. Maria Magdalena

 7. Kořeny 

 8. Máš křídla orlí 

 9. Matko má veliká 

 10. Milá země 

 11. Plamenům 

 12. Posvátné vody života

 13. Procitá 

 14. Řeka 

 15. Slunce k nám vítej 

 16. Slunovrate

 17. Vltava

 18. Voda teče 

 19. Vstávej 

 20. Strom 

 21. Země předků 

 22. Zrození Země 

 23. Země v zimě spí 

 24. Živá 

……………………….


1. Aluna


Ref.:

Aluna aluna

Aluna aluna


Aluna aluna

Aluna aluna


1.

Do srdce Matky Země

Já náruč svou otevírám

Život a lásku si volím

A v souznění život svůj měním


2.

Ze srdce Matky Země

Ta síla zní jak voda živá

Co pýchu a lakomství boří

Co život a lásku vždy tvoří


Ref.:

Aluna aluna

Aluna aluna


Aluna aluna

Aluna aluna


3.

Černá je náruč Země

Kde stvoření klíčit začíná

Kde oči zavřené vidí

Co skryté je v srdcích všech lidí


4.

Černá jak obloha Země

Kde Měsíc své světlo ubývá

Je vesmírná hlubina žití

Z ní tajemný život se vznítí


Ref.:

Aluna aluna

Aluna aluna


Aluna aluna

Aluna aluna


5. Té síle se pokojně vzdávám

ať proudí a sílí, já dýchám

ať s vesmírem srdce mé spojí

v nezměrný prostor vědomí


6. Té síle se pokojně vzdávám

ať proudí a sílí, já dýchám

ať s vesmírem srdce mé spojí

jedno jsme tělo, ne dvojí


7. Té síle se pokojně vzdávám

ať proudí a sílí, já dýchám

ať s vesmírem srdce mé spojí

s temnotou světlo se pojí


Ref.:

Aluna aluna

Aluna aluna


Aluna aluna

Aluna aluna


2. Bosa chodila


1.

Bosa chodila

Zemi hladila

Písně ladila

Věnec uvila (2x)


Ref.:

Oj ty země, země která dýcháš

Oj ty země, země veliká

Oj ty země, sílu všemu skýtáš

Oj ty země, země veliká


2.

Země ožila

Vodu vypila

Teplo vylila

Květy rozvila (2x)


Ref.:

Oj ty země, země která dýcháš

Oj ty země, země veliká

Oj ty země, sílu všemu skýtáš

Oj ty země, země veliká


3.

Nebe nad hlavou

Zemi pod sebou

Touha ožívá

Život rozžíhá (2x)


Ref.:

Oj ty země, země která dýcháš

Oj ty země, země veliká

Oj ty země, sílu všemu skýtáš

Oj ty země, země veliká


4.

S milým tančila

Dítě zrodila

Zemi hladila

Bosa chodila (2x)


Ref.:

Oj ty země, země která dýcháš

Oj ty země, země veliká

Oj ty země, sílu všemu skýtáš

Oj ty země, země veliká (2x)


Země veliká, Země veliká...


3. Drž mě, veď mě


Drž mě pevně svojí mocí

Veď mě světlem, intuicí4. Když se probudí slunce


Když se probudí slunce

Jeho síla začne tě hřát

Když se probudí slunce

A ty víš, že jsi na světě rád


Když se narodí slunce

Jeho síla začne tě hřát

Když se narodí slunce

A ty můžeš ve světle stát


Žádná stáda ani ovce

Víc už nebudem brát (hrát)

Žádná stáda ani ovce

V síle můžeme stát

(v síle budeme stát)


Heja heja heja heja…


S větrem běžet o závod

S tím větrem, co tě žene vpřed

A vítr ve vlasech mít


Vodu čistou z pramenů

A vodu čistou v peřejích

A živou vodu si pít


S ohněm tančit po nocích

S plameny, co jsou v očích tvých

A s ohněm si divoce snít


Zemi krásnou pod sebou

Tu zemi krásnou pod sebou

A v míru si na zemi žít


Heja heja heja heja…


Miluj, tvoř, hranice boř...


Buď sám sebou a drž své světlo

Ať je s tebou, aby tě vedlo...


Máš svou sílu, tu užívej dobře

Ať je s tebou a vede tě moudře…


5. Lásko má


Lásko, lásko, lásko má

Lásko, lásko, lásko má


Léčíš, záříš, otvíráš

Léčíš, záříš, otvíráš


Otvírej, otvírej dokořán

Otvírej, otvírej dokořán


Slunce žár, Slunce žár, Srdce chrám

Slunce žár, Slunce žár, Srdce chrám


6. Maria Magdalena


Maria Magdaléna Maria

Maria Magdaléna Maria


Maria Maria Maria Maria

Ješua ješua Ješua Ješua


Magdaléna Magdaléna

Magdaléna Magdaléna


7. Kořeny

 

1.

Kořeny jsou v zemi

Kořeny mám

Do hloubi vloženy

Kořeny v nás


Kořeny jsou v zemi

Kořeny mám

V temnotě spojeny

Kořeny v nás


Ref.:

Héjá hejá hej heja hejá hej

Héjá hejá hej heja hej hej

Héjá hejá hej heja hejá hej

Héjá hejá hej hejájá hej


2.

Do kruhu jsou ženy

Kořeny v nás

Pro lásku stvořeny

Pro lásku v nás


Do kruhu jsou ženy

Kořeny v nás

A z nich vše stvoření

Do kruhu nás


Ref.: Héjá hejá hej…


3.

A mužů spojení

Síla je v nás

Ochrana tvoření

Ochrana v nás


A mužů spojení

Síla je v nás

Prostor pro tvoření

Ochrana nás


Ref.: Héjá hejá hej…


4.

Kořeny kořeny

Kořeny mám

Do hloubi vloženy

Kořeny v nás


Kořeny kořeny

Kořeny mám

V temnotě spojeny

Kořeny v nás


Ref.: Héjá hejá hej…


8. Máš křídla orlí

(indiánská, český text Lenka Počtová)


Máš křídla orlí

Leť stále výš

Ve vesmíru krouží

Na křídlech světlených


Hej viči čaj čaj

Viči čajijó

Hej viči čaj čaj

Viči čajijó


9. Matko má veliká


Matko má veliká

Temná, propastná je náruč tvá


Milující něžná je náruč tvá

Vyživující láskou nás objímá


10. Milá Země


Milá Země

Cítím tě ve mně

Jako Gaia pluješ tmou

vesmírnou


Modrá lásko

Modrá píseň

Modré nebe i v hlubinách

Oceán


Život zpívá

Okem se dívá

Světlem dýchá a zní

Kolem nás (světy v nás)


11. Procitá


Procitá, prosvítá

Světlo v nás, v každém z nás

Svítí, září

Světlo v každém z nás


12. Posvátné vody života


Posvátné vody života

V nich se rodíme

V nich se umírá (2x)


Matko Země, Vesmíru, Hvězd

Z tebe se rodí, co v životě jest

Matko Země, Vesmíru, Hvězd

Veď nás nejlepší z cest (2x)


Aby mámy měly lásku v dlaních

Veď nás nejlepší z cest


Aby babičky měly moudrost v srdcích

Veď nás nejlepší z cest


Aby děti měly světlo v očích

Veď nás nejlepší z cest


Aby tátové měly sílu v pažích

Veď nás nejlepší z cest


Aby dědové sílu ducha znali

Veď nás nejlepší z cest


Aby bytosti všechny byly šťastny

Veď nás nejlepší z cest


Napij se ze zdroje života

Napij se ze zdroje života

Napij se ze zdroje života

Napij se ze zdroje života


Z posvátné vody života

Kde se rodíme

Kde se umírá (2x)


Matko Země, Vesmíru, Hvězd

Z tebe se rodí, co v životě jest

Matko Země, Vesmíru, Hvězd

Veď nás nejlepší z cest (2x)


13. Plamenům


Odevzdávám plamenům

Obrázky svého života

Odevzdávám plamenům

Ať shoří všechna temnota (2x)


Ref.: aá á á...


Odevzdávám plamenům

Co stará už je minulost

Odevzdávám plamenům

A vroucně prosím o milost

(A všechno měním na radost) (2x)


Nová síla stoupá

Nocí ke hvězdám

Nová píseň stoupá

Ke světlu, ke hvězdám (2x)


Ref.: aá á á...


Odevzdávám plamenům

Obrázky svého života

Odevzdávám plamenům

Ať shoří všechna temnota


Odevzdávám plamenům

Co stará už je minulost

Odevzdávám plamenům

A všechno měním na radost


Nová síla stoupá

Nocí ke hvězdám

Nová píseň stoupá

Ke světlu, ke hvězdám

Ref.: aá á á… 

 

14. Řeka

 

Jsem jako řeka divoká

Jsem jako řeka divoká

Jsem jako řeka divoká

Jsem řeka divoká


Jsem jako voda v peřejích

Jsem jako voda v peřejích

Jsem jako voda v peřejích

Jsem voda v peřejích


Jsem jako širý oceán

Jsem jako širý oceán

Jsem jako širý oceán

Jsem širý oceán


Voda voda voděnka

Voda voda nespoutaná

Voda voda voděnka

Voda divoká (2x)


Jsem jako řeka divoká…


Voda voda voděnka

Voda voda třpytivá

Voda voda voděnka

Voda zářivá (2x)


Jsem jako řeka divoká…


Voda voda voděnka

Voda voda životadárná

Voda voda voděnka

Voda nádherná (2x)


15. Slunce k nám vítej

(hudba David Breiter, text Lenka Počtová)


Slunce k nám vítej

Miluj a zpívej

Hřej naši tvář

Světlem, co máš

Haleluja haleluja

Haleluja haleluja


Světlo k nám vítej...


Radost k nám vítej…


Štěstí k nám vítej…


Lásko k nám vítej…


16. Slunovrate

 

Slunovrate, otevři své

brány Slunce v nás

Ať svítí světlo na Zemi

Ať svítí světlo v srdci mém


Slunovrate, otevři své

brány světla v nás

Ať svítí světlo na Zemi

Ať svítí světlo v srdci mém 

 

Slunovrate, otevři své

brány lásky v nás

Ať cítím lásku na Zemi

Ať cítím lásku v srdci mém


Slunovrate, otevři své

brány Slunce v nás

 

17. Voda teče


Voda teče od pramene

Vyvěrá, pramení

Po ní plave lístek až do moře

V moři se propojí


Laa laa lá laj

Laa laa lá laj

La la lá, la la lá (2x)


Voda teče od pramene

Vyvěrá, pramení

Po ní plave lístek až do moře

V moři se propojí


 

18. Vstávej


1.

Sílo draka těla mého, sílo vstávej

Sílo lásky srdce mého, sílo vstávej

Sílo lásky srdce mého vstávej


2.

Sílo temna lůna mého, sílo vstávej

Sílo světla ducha mého, sílo vstávej

Sílo světla ducha mého vstávej


3.

Sílo země, živé země, sílo vstávej

Sílo vody, živé vody, sílo vstávej

Sílo vody, živé vody vstávej


4.

Sílo vzduchu proudivého, sílo vstávej

Sílo ohně zářivého, sílo vstávej

Sílo ohně zářivého vstávej


Ref.:

Vstávej, vstávej, rozlévej se

Tancuj, dýchej, otvírej se

Vstávej, vstávej, procitávej

Héj héj héj


5.

Sílo předků rodu mého, sílo vstávej

Sílo národu českého, sílo vstávej

Sílo národu českého vstávej


6.

Sílo lidstva pozemského, sílo vstávej

Sílo ducha všelidského, sílo vstávej

Sílo ducha všelidského vstávej7.

Sílo slova upřímného, sílo vstávej

Sílo dechu svobodného, sílo vstávej

Sílo dechu svobodného vstávej


8.

Sílo hudby, živé hudby, sílo vstávej

Sílo pravdy, živé pravdy, sílo vstávej

Sílo pravdy, živé pravdy vstávej


Ref.:

Vstávej, vstávej, rozlévej se

Tancuj, dýchej, otvírej se

Vstávej, vstávej, procitávej

Héj héj héj


9.

Sílo draka těla mého, sílo vstávej

Sílo lásky srdce mého, sílo vstávej

Sílo lásky srdce mého vstávej


10.

Sílo temna lůna mého, sílo vstávej

Sílo světla ducha mého, sílo vstávej

Sílo světla ducha mého vstávejStrom


Jsem stromem pevně stojícím

S ohněm duši živícím

Jsem řekou volně plynoucí

Jsem láska život chválící
4

Země předků


1.

Země je tělo, cítím ji ve mně

Co se tu dělo, děje se ve mně


2.

Země je prostor, života lůno

Objetí tíže, z temnoty světlo


3.

Paměti rodů, vědomí sílí

Odpustit, přijmout, dary se sklízí


4.

Do útrob země, kořeny stromů

Rosteme uvnitř, vzhůru i dolů


Uó oó ó uoó óuoó

Ó uoó óóoó óuoó


Ref.:

Země krásná, domov můj

Země dávných prapředků

Země našich kořenů

Síla ve mně, domov můj (2x)5.

Nad hory slunce, ať znovu vyjde

Do naší země úsvit zas přijde


6.

Do černých polí zasijme lásku

Ať živé srdce oživí slávu


7.

Jak orli v oblacích, jako lvi silou

Zní v duši píseň pro zemi milou


Uó oó ó uoó óuoó

Ó uoó óóoó óuoó


Ref.:

Země krásná, domov můj

Země dávných prapředků

Země našich kořenů

Síla ve mně, domov můj (2x)


----- mezihra -----


Ref.: Země krásná… (2x)

Zrození Země


1.

Z dávných věků vynořená

Z dávných věků objevená

Z mlžných světů vylovená

Země, Země, Země


2.

Ze snů bohů upředená

Z jemných sítí světel vytvořená

...

Země


Ref.: V oblacích hejna ptáků

Na mořích odlesk mraků

A nebe plné hvězd

Těmi necháme se vést

Když slunce zapadá


3.

A srdce člověka máš v dlaních

Když hledí po tvých pláních

Země divoká

Matko, Země veliká


4.

Matko Země, tvá síla je ve mně

Díky za tebe a nebe nad hlavou


Matko Země, tvá síla je ve mně

Díky za tebe a všechno co nám dáš


Matko Země, tvá síla je ve mně

Díky za tebe a všechno kolem násZemě v zimě spí


1.

Země v zimě spí

Na ní leží sníh (4x)


Ref.:

Heja na a a, heja na a a (4x)


2.

Hory, řeky spí

Na nich leží sníh (4x)


Ref.: Heja na a a...


3.

Stromy, ptáci spí

Všude leží sníh


Ref.: Heja na a a...


4.

Člověk v duši dlí

Nové vize zří


Ref.: Heja na a a...


----- mezihra -----


Ref.:

Hejaná á á, hejaná á á (4x)


+ 1., 2., 3., 4.


Ref.: Hejaná á á...

5

Živá


1.

Zahrada otevřená

Do hlubin ponořená

Jsi plná světla a života

Jsi sama pohyb i temnota


Síla jsi oceánů

Matka všech forem, tvarů

Tančící smyslná nahota

Proudící do těla, do světa


Ref. 1:

Mateřskou náručí

Léčíš staré rány

Máš moudrost vědmy i

Záři čisté panny


Životy vdechuješ

Životy krátíš

V kostech i srdcích svůj

Tanec v nás tančíš


Ref. 2:

Živá, ty jsi živá

Živá, věčně živá

Živá, ty jsi živá

Živá, oživená (2x)

2.

Ze srdce milovaná

A s mečem obávaná

Královna smrti i života

Vesmírná dálka i nicota


Milostí obdařená

Krví svou pokořená

V cyklech se zmítáš

a měníš své tváře

V extázi mihotá světlo tvé záře


Ref. 1:

Mateřskou náručí

Léčíš staré rány

Máš moudrost vědmy i

Záři čisté panny


Životy vdechuješ

Životy krátíš

V kostech i srdcích svůj

Tanec v nás tančíš


Ref. 2:

Živá, ty jsi živá

Živá, věčně živá

Živá, ty jsi živá

Živá, oživená (4x)
Hory vysoké

(převzatá)

Hory vysoké, vody hluboké

Ohně zářivé, větry divoké

Já vás cítím svojím tělem

Já vás cítím na duši

Heja heja heja heja…Matko Země

(převzatá)

Matko Země tvá síla je ve mně

Všechno je z tebe a za to náš díkOdevzdávám se

(Monika Obermajerová)

Odevzdávám se, odevzdávám se

Transformačním silám láskySvou sílu

(Monika Obermajerová)

Svou sílu do služeb lásky dávám

Čím víc dám, tím víc dostávám

V síle své

(Monika Obermajerová)

V síle své teď stojím,

tu nepovolím.

Střed svůj stále střežím,

tmou ke světlu běžím. (2x)


Kořeny vnímám

Zhluboka dýchám

Sedm květů rozkvétá


Kořeny vnímám

Zhluboka dýchám

Koruna má královská


Zrození země Gmi

Bosa chodila Fis Cis

Voda B

Strom C

Živá Cmi (G C)

Aluna Emi

Země předků Cmi (1. Es D, 2. C A)

Země v zimě spí Ami


Maria Magdalena B (H)

Lásko má D

Matko má H

Milá země E (Ami)

Řeka H

Kořeny H

Plamenům A

Slunovrate Ami

Vstávej D

Noc ohňů C

Slunce k nám vítej C

Když se probudí slunce

Máš křídla orlí D

Drž mě C

Vltava