O mně

Mgr., Mgr. Lenka Počtová, Ph. D. 

průvodkyně říší hudby


Jsem multi-instrumentalistka, zpěvačka a autoka písní o Zemi a životě člověka na ní.

Založila jsem a vedu pěvecké uskupení Alunaire – kruh zpívajících žen, pro nějž skládám písně a s nímž také vystupuji.

Jsem učitelkou pedagogiky zameřené na osobnostní rozvoj a terapeutkou metody Theta léčení.

Mám dvě děti, díky nimž jsem se stala propagátorkou přirozeného porodu, přirozeného života a vzdělávání. Mou práci prolínají témata svobody, přirozenosti, hloubky a rozvoje vědomí.

Pořádám koncerty, které se dotýkají duše, lektoruji večerní i celodenní hudební dílny. A ráda vás provedu říší hudby, ukážu vám, jak rozumět svému hlasu a milovat ho. Je mi ctí pro vás zpívat a tvořit hudební zážitky. Také vás ráda provedu vaším vnitřním světem pomocí Theta léčení směrem k větší svobodě a porozumění vašemu životu a souvislostem.

.......…

A teď ta osobnější část :-)

Miluji hudbu a vytvářím muzikofiletiku – milování hudby.

Miluju hluboké poznání, hluboká sdílení a ponory – na to mám talent.

Miluju zpívat a tvořit, miluju přírodu a světlo vědomí, a to se snažím otiskávat do svých písní a zpěvu.


Zajímá mě náš lidský svět a zkoumám, jak si ho jako lidské bytosti utváříme. Zajímá mě vnitřní svět duše a to, jak se projevuje, jakou "řečí" s námi hovoří. Nesmírně mě zajímá spirituální dimenze našeho života, vědomí, a možnost jeho poznávání a život v něm a skrze něj.

Propojení hudby a života je pro mě nepřetržitým zdrojem poznání, zdrojem životní radosti a poslání. Mnohokrát jsem toho nechala, že budu dělat něco jiného, "praktičtějšího", ale vždy znovu jsem bez hudebního tvoření a zpěvu cítila, že nedělám to, co mám ve skutečnosti dělat, takže jsem se k hudbě vrátila. Díky své disertační práci jsem objevila muzikofiletiku, která ideálně propojuje všechno, co mě nejvíc zajímá – hudbu, osobnostní růst a rozvoj v nejrůznějších oblastech, meditaci a uvědomění.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PedF MU v Brně, pedagogiku na FF UK v Praze (pedagogické poradenství a osobnostní a sociální rozvoj) a postgraduální studium tamtéž. Nejsem tedy vyškolený muzikoterapeut. To, co dělám, jsem se naučila převážně nasloucháním, pozorováním sebe, dětí i druhých dospělých a svou prací s nimi.

Mou práci i život výrazně ovlivnily mé zahraniční studijně-pracovní pobyty, jeden rok v camphillské komunitě pro děti s postižením v Aberdeenu ve Skotsku a půl roku v camphillské komunitě pro dospělé s postižením v Bangalore v Indii. Součástí života obou komunit byla hudba, divadlo, slavnosti a velmi blízké mezilidské vztahy. Tam jsem se také poprvé setkala s muzikoterapií a později jsem ji začala studovat v camphillské komunitě v Pensylvánii v USA (Dorion School of Music Therapy). Byla to nesmírně inspirující a zajímavá zkušenost, která mě velmi obohatila. Studium jsem však po roce ukončila, což bylo jedno z mých nejtěžších životních rozhodnutí, protože jsem cítila, že musím hledat sama své vlastní cesty podle toho, jak hudbu cítím a co potřebuji hudbou vyjádřit autenticky.

V Čechách jsem se několik let účastnila seminářů alikvotního zpěvu, které jsem pomáhala také organizovat a překládat, zejména semináře Wolganga Sause a Chrise Amrheina, Avalony Yvonne Doritz, Hosoo a Transmongolia a dalších. Byli to pro mě významní učitelé, kteří přispěli k mému chápání hudebnosti do větší šířky i hloubky.

Jsem maminkou dvou dětí narozených doma. Jejich příchod obrátil můj život naruby. Otevřely se mi nové brány pochopení a respektu, nové funkčnější způsoby komunikace, nutnost léčení a integrování nejrůznějších částí duše, o kterých jsem předtím neměla ani tušení.


Pedagogická, muzikoterapeutická a lektorská praxe

Mou srdeční záležitostí jsou zejména malé děti, proto jsem se nejčastěji věnovala práci právě s nimi.

Věnovala jsem se práci učitelky, speciální pedagožky nebo muzikoterapeutky v různých zařízeních pro nejmenší děti od narození do 6 let věku. Při práci s dětmi jsem se vždy snažila spíše naslouchat, pozorovat, dávat prostor jejich vlastní osobitosti. Jsou mi blízké zejména respektující přístupy, které jsou orientované na osobnost dítěte, osobnostní rozvoj, partnerství a spolupráci.

Mým životním zájmem je poznávání života samého ve všech jeho aspektech. Inspiruji se a učím se ze svého života i práce, ráda hledám a zkouším vlastní postupy a neozkoušené cesty. Obor muzikofiletiky mi poskytuje skvělou příležitost propojit všechno, co mě baví a zajímá, kreativně prolnout přístupy z oblasti pedagogiky, muzikoterapie a osobnostního rozvoje a nabídnout dospělým i dětem zajímavé a smysluplné prožitkové hudební aktivity.