Nabídka


Lektoruji prožitkové semináře muzikofiletiky akreditované MŠMT pro lektory mateřských center, pedagogy mateřských škol a další pedagogické pracovníky, kteří používají hudbu při práci s dětmi a chtějí se inspirovat, prohloubit své teoretické znalosti i praktické dovednosti.
 • Muzikofiletika I – hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v MŠ (pro učitele MŠ)
 • Muzikofiletika II – prožitkový seminář s ukázkami práce (pro učitele MŠ)
 • Muzikofiletika pro dvouleté děti v MŠ (pro učitele MŠ)
 • Hudební improvizace a kreativita jako nástroj osobnostního a sociálního rozvoje (pro učitele MŠ) 
 • Zážitkové zpívání a kreativní práce s hlasem (pro učitele MŠ)
 • Rytmus, tělo a vesmír a rytmické aktivity v MŠ

 

Nabízím hudební a muzikofiletické semináře nebo setkání pro veřejnost se zaměřením na různá témata. 

 • Večer hudební fantazie a jamování (večerní hraní)
 • Poznej sílu svého jména (celodenní seminář o poznávání síly hlásek a písmen)
 • Rytmus vesmíru v nás (celodenní seminář o rytmech a číslech v hudbě)

 

Nabízím kurzy zážitkového zpívání kreativní práce s hlasem pro ženy, pedagogy, milovníky zpěvu i začátečníky. Nabízím základy výuky alikvotního zpěvu.

 • Miluj svůj hlas (celodenní hlasová dílna celostní práce s hlasem)
 • Zpívej! (celodenní hlasová dílna vícehlasého zpěvu léčivých písní o Zemi) 
 • Písně Nebe a Země – posvátné písně a mantry (večerní zpívání pro veřejnost)
 • Aramejský otčenáš
 • Alikvotní zpěv a harmonizace (večerní nebo celodenní hlsová dílna)
 • Hlasem za svým srdcem (hlasová dílna pro ženy)
 • Hlas a zpěv k porodu (pro těhotné maminky)

 

Můžete si objednat do svého místa koncertní vystoupení dua Le'HarMonja pro slavnostní příležitosti, k meditaci nebo relaxaci, jako součást svatebního obřadu apod.

 • Koncertní souznění Le'HarMonja
 • Le'HarMonja – zvuková lázeň


 Jako Alunaire – zpívající kruh žen nabízíme možnost hudebního vystoupení.

 • Koncertní vystoupení
 • Hudební procházka po zajímavých místech ČR


 

Nabízím možnost osobního setkání při individuální konzultaci k hudebním, pěveckým a muzikoterapeutickým tématům nebo léčení Theta healing.