Semináře muzikofiletiky pro pedagogy
Muzikofiletika I – hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v MŠ


Prožitkově orientovaný seminář určený učitelům MŠ a speciálním pedagogům, akreditovaný MŠMT.

Dozvíte se, co je muzikofiletika a jak se liší od muzikoterapie a hudební výchovy.

Naučíte se základy muzikofiletiky, jak vytvářet smysluplné hudební prožitky pro děti v MŠ, jak je s dětmi reflektovat a využít je k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí.

Dozvíte se, jak jednotlivé hudební elementy (rytmus, melodie, harmonie, ticho) působí na organismus dítěte a seznámíte se s účinky hudby, které stimulují rozvoj dětské osobnosti.

Vyzkoušíte si celou škálu hudebních nástrojů a mnoho zážitkových hudebních technik. Seznámíte se s metodickými a organizačními poznatky, které vám usnadní přípravit vhodnou strukturu hudebního programu a pomohou vám vytvořit potřebnou dynamiku hudební hodiny/lekce. Součástí kurzu jsou ukázky rytmických her, her na tělo a s tělem, s hlasem, hudebně pohybové a taneční hry a hry s hudebními nástroji využitelné při své práci v mateřské škole. 


Aktuální termíny:

najdete v kalendáři akcí ZDE

Semináře bývají v rámci východočeského kraje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, anebo v Praze na Profesním Institutu Jahodovka.

..................................................................................................................

Muzikofiletika II – prožitkový seminář s ukázkami práce


Prožitkově orientovaný seminář určený učitelům MŠ a speciálním pedagogům, akreditovaný MŠMT.

Seminář volně navazuje na Muzikofiletiku I. a prohlubuje znalosti a praktické hudební dovednosti učitelů.

Je zaměřený na prožitkové hudební aktivity, sebepoznání a rozvoj vlastních dovedností účastníků pomocí hudebních aktivit tak, aby získané poznatky a dovednosti mohli dále využít ve své praxi při práci s dětmi v MŠ.

Součástí semináře jsou zejména rytmická a pohybová cvičení (hra na tělo a body drumming, hra na perkuse, hudebně-koordinační cvičení), práce s tělem a emocemi, práce s hudebním příběhem a dialogem, kreativní využití hudebních nástrojů.

Účastníci si vyzkouší vybrané techniky pro předškolní děti v MŠ, ale také techniky pro dospělé pro rozvoj vlastního potenciálu a vlastních dovedností.Aktuální termíny:

najdete v kalendáři akcí ZDE
 

Semináře bývají v rámci východočeského kraje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, anebo v Praze na Profesním Institutu Jahodovka.

..................................................................................................................

Muzikofiletika pro dvouleté děti v MŠ


Prožitkově orientovaný seminář určený učitelům MŠ a speciálním pedagogům, akreditovaný MŠMT.

Účastníci se seznámí se základy muzikofiletiky – prožitkového přístupu k hudebním aktivitám, a s možnostmi využití muzikofiletických aktivit u dvouletých dětí v prostředí mateřské školy.

Seminář je zaměřený na specifika hudebních činností u dvouletých dětí a možnosti stimulace dětského vývoje v tomto věku, na vliv hudby na jejich organismus a psychologické efekty. Přináší podněty pro práci s dětmi, které mají velmi omezené dovednosti mluveného projevu, ale hudba jim umožňuje přirozené a zajímavé poznávání světa, druhých a sebe sama. Součástí je výběr vhodných technik, hudebních nástrojů a pomůcek pro potřeby exprese a komunikace u dvouletých dětí.

V praktické části si účastníci vyzkouší jak hudebně-prožitkové aktivity určené pro jejich vlastní sebepoznání a rozvoj, tak hudební hry vhodné pro dvouleté děti. 


Aktuální termíny:

najdete v kalendáři akcí ZDE

..................................................................................................................

Hudební improvizace a kreativita jako nástroj osobnostního a sociálního rozvoje


Prožitkově orientovaný seminář určený učitelům MŠ a speciálním pedagogům, akreditovaný MŠMT.

Hudební improvizace je dovednost, které se často i hudebníci obávají. Začít s improvizací je však velmi snadné, pokud víme, jak na to. Začít s improvizací znamená otevřít si nové cesty, jak radostněji a svobodněji pracovat s hudbou a jak vnést přirozenou tvořivost a zábavu do své práce s dětmi.
Tento prožitkově orientovaný seminář je určený učitelům mateřských škol, kteří chtějí poznávat a rozvíjet osobnostní i hudební dovednosti svých dětí, ale i své vlastní.


Aktuální termíny:

najdete v kalendáři akcí ZDE..................................................................................................................

Zážitkové zpívání a kreativní práce s hlasem


Prožitkově orientovaný seminář určený učitelům MŠ a speciálním pedagogům, akreditovaný MŠMT.

Pedagogové mateřských škol jsou hlasoví profesionálové. Seminář jim nabízí vyzkoušet si některé možnosti práce s hlasem, které podpoří zdravé ukotvení a znění hlasu v jejich práci pedagoga. Dále si vyzkouší kreativní práci s hlasem, hravé provedení písní a jednoduché tvoření hlasové improvizace jednotlivě i ve skupině. Seminář nabízí obohacení v oblasti hudebních dovedností pedagogů, které využijí při své práci s dětmi v MŠ, a dále rozvíjení osobních schopností a dovedností jako je sebepoznání nebo práce s tělem a emocemi, které souvisí s hlasovým projevem.


Aktuální termíny:

najdete v kalendáři akcí ZDE..................................................................................................................