Aramejský otčenáš 

Aramejský otčenáš je nádherná a hluboká zpívaná modtlitba v původním jazyce Ježíše Krista – aramejštině. Aramejština je podobně jako sanskrt jazyk mnohovrstevnatého významu a smyslu.

Aramejský Otčenáš zpívám sama, v duu LeHarMonja nebo s lidmi již dvacet let. Každá část otčenáše se zpívá a mnohokrát opakuje, tak člověk může postupně prociťovat působení a poznávat význam skrytý ve slovech a za slovy a ve znění hlásek. Tak u nás může docházet k osvobozování a transformaci našich vnitřních sil.

Zpívat budeme v doprovodu šamanského bubnu a shruti boxu. Není třeba předem znát text ani melodie, vše se rychle naučíte na místě. Můžete se přijít také pouze zaposlouchat do tónů, polyfonií a znění aramejštiny. 


Abvún d-bá-šmája
Ty, jenž zrozuješ! Otče – Matko kosmu
Otče náš, jenž jsi na nebesích
 
(Alaha Alah Elohim Elat)
(Bůh – různé aspekty Boha)  

Netkádaš šmach
Soustřeď v nás své světlo – ať je k užitku
Posvěť se jméno tvé
 
Tejtej malkutach
Svou vládu jednoty stvoř teď
Přijď království tvé.
 
Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách
Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána
Dopřej nám náš denní chléb a vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den
Chléb nám vezdejší dej nám dnes

Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

We-la tachlán le-nesjúna. Ela pacan min biša
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje
Prosíme, proveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého

Metol d´lache malkuta wa.chajlá wa-tešbuchta l´alám almín
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků
Neboť tvé je království, moc a sláva na věky

Amen
V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy,
AmenModlitbou vás budou doprovázet:

Lenka Počtová – shruti box, zpěv
Ladislav Frydrýn – šamanský buben, perkuse

Aktuální termín najdete v Kalendáři akcí


Těším se na nádhernou a silnou atmosféru, kterou spolu vytvoříme :-)